بلادیبلا

نام کاربری : farshad66
سرما زده و سوزه و پاییز فراری ... در حسرت روزای بهاری بق کرده قناری اجاق خونه می سوزه و سرده ببین سرما چه کرده ای وای از اون روزی که گردونه به کام ما نگرده یخ بسته گل گلدونا ٬ ای داد ... طوفان طبیعت رو ببین ٬ کرده چه بیداد برگی دیگه نیست روی درختا سرماست فقط میون حرفا هرچی که بوده توی طبیعت قایم کرده یکی میون برفا
عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

5رای مثبت

0کامنت