علی

نام کاربری : ali_mas_kia
تا که بودیم نبودیم کسی، کشت ما را غم بی همنفسی، تا که رفتیم همه یار شدند ، خفته ایم و همه بیدار شدند ، قدر آئینه بدانیم چو هست، نه در آن وقت که اقبال شکست
عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

3رای مثبت

0کامنت