JOkER

نام کاربری : ddpool
همه ی اون عشق و محبت حس این دل پاک من ، چرا زیر این سایه یک شب عشقمون از یادت رفت .گله دارم از تو خدا یا چرا شدش از ما جدا .شب و روز از روزیش بسوزم . ( آهنگ جدید گروه 25 باند هست که یه چند روزی هست داره فعالیتش رو از سر میگیره .) دانلود آهنگ خاطره ها

http://98iran1.info/downloads/00/1389/mordad/2/128/25Band - Khatereha.mp3
4رای مثبت

0کامنت