پانته‌آ

نام کاربری : pantea
ای که به شبهام صبح سپیدی بی تو کویری بی شامم من ای که به رنجام رنگ امیدی بی تو اسیری در دامم من
30رای مثبت

4کامنت

chok chok chok
4 سال پیش
اگر به مهمانی گرگ ميروید، سگ خود را به همراه ببرید .گوته
4 سال پیش
نه...
4 سال پیش
لینک آهنگشو داری؟ (برا دانلود!)
4 سال پیش