محمد

نام کاربری : seied
کسی آهنگ شاد آذری: آمان آمان آی آمان بو قیزلارین الینن رو داره بده به من
0رای مثبت

2کامنت

بابا اهنگ میخواستم گوش کنم
3 سال پیش
زاده شدم
بي واسطه كساني كه
درخلوت آغوششان شيطان را آفريدند
وخدا
با تمام احساس
واژه ها را به هم پيوست
تا تاريخ
دوباره به تولدم پيوند بخورد
3 سال پیش