سبحان

نام کاربری : parantez
خاک جان یافته است......تو چرا سنگ شدی........تو چرا این همه دلتنگ شدی......باز کن پنجره هارا....و بهاران را باور کن......
عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

1رای مثبت

1کامنت

تو اگر بازکنی پنجره را من نشان خواهم داد بتو زیبائی را
3 سال پیش