رزاسادات

نام کاربری : rozasadat
ابتدای کربلا مدینه نیست،ابتدای کربلا غدیر بود ...ابر های خون فشان نینوا ،اشک های حضرت امیر بود
عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

12رای مثبت

0کامنت