حامد

نام کاربری : mohandes4622
با من از عشقت حرف نزن

ابر های غم رو پس نزن

به قلب خستم دست نزن

وای نــــزن

اخماتو وا كن اخم به چهرت نمیـــــاد

گریه رو بس كن گریه به چشمات نمیــاد

دروغه حرفات زندگیمو دادی به بــاد

تو قلب من نشستی قلب من رو شكــــستی

تویی كه راستی راستی گفتی منو میخواستی

با من از عشقت حرف نزن

ابر های غم رو پس نزن

به قلب خستم دست نزن
0کامنت