مجید شیرازی

نام کاربری : 313yarzahra
امام باقر علیه السلام درباره قول خداوند: « و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل انٌه کان منصوراً »سوره : الاسراء آیه : 33* فرمودند: کسی که مظلوم کشته شده است حسین بن علی علیه السلام است و ما اولیاء او هستیم و قائم ما هنگامی که به خونخواهی حسین علیه السلام بپا خیزد آن قدر می کشد تا بگویند در کشتن اسراف کرد؛ و فرمودند:مقتول حسین است و ولی او قائم است و اسراف در قتل این است که غیر قاتل او را هم بکشند (زیرا به قتل حسین راضی است. )، و مراد از « انه کان منصوراً» این است که از دنیا نمی رود تا این که به وسیله مردی از آل رسول خدا علیهم الصلوة والسلام که زمین را پر از قسط و عدل می کند چنانچه از جور و ظلم پر شده باشد، نصرت می شود. ترجمه آیه: « و کسی که مظلوم کشته شده برای ولیش سلطه « و حق قصاص » قرار دادیم، اما در قتل اسراف نکند چرا که او مورد حمایت است! »
عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

4رای مثبت

0کامنت