فا طـــــــــــــّّ ـ ّّ ــــــــــم م م م - FATEM999
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداحـــــــــــــــــــــافظ....
 0 
 1 
لینک ثابت
ــــــ ـــــ تـ ـنـ ـهـ ـا ـــــ ـــــــ مخاطب خاصم ابجی گلم غزل - jojo123
رفتی... حالا برگشتی؟؟؟!!!... هه...

برووووووو... چون من یه آشغال شدم ولی یادت باشه این آدم آشغالو تو ساختی...

ولی هنوزم از تو سرترم چون فقط یه آشغالم ولی تو آشغال پروری...

بهم فهموندی آشغال بودن خیلی از عاشق بودن بهتره.
 0 
 0 
لینک ثابت
حکیم خوشتیب از بازرگان - arsizbela
از سربازان نترسیت
 0 
 0 
لینک ثابت
پرنسس شیده مخاطب خاص داره - shideeee
مـــــ ــیتونم " لَــ ـش "باشـ ـم

با " هَــــ ــــمـہ "باشَـ ــم

( ولـ ـے... ) ترجــ ــیح مــ ــیـכم :

مغـ ـرور باشـ ـم و با " یـ ـہ نــ ـفر " باشَـ ــم
 0 
 3 
لینک ثابت
نفس - khoshandam
لایک
 0 
 3 
لینک ثابت
شهره - shohree
هیچ وقت ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓظی ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ،

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ

ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ....
 0 
 2 
لینک ثابت
معبری رو به آسمان - mahetaban280
بدون شرح............
درباره ضیافت همسر رئیس جمهورررررررررررررررر
 0 
 2 
لینک ثابت
کامـــــــــــران17 مخاطـــــــــــب خاصش خوشتیپای بازرگان - kamran17
روزی که عروسیم بود ۱۰/۱/۱۳۸۶ با پسری که از دار دنیا یه دل پاک داشت....فکر کردم پاک نگهش

میداره ...ولی نشد ...نخواست...نشد؟؟؟...نتونست !!! نمیدونم ....اما اون روز بارونی من مثله این دختر

کوچولو خوشحال بودم و فکر میکردم چی کار کنم زندگیم خوب باشه همیشه .......با چه ذوقی رفتم

آرایشگاه.....خدایا شکرت .....ولی خیلی خوشحال بودم ....بیست و دو سالم بود اما دلم مثله یه

بچه شاد بود .... شاد با ....اون ....همون پسر که دل پاک داشت ....همون که قول دادم اسمشو نیارم ...

خدایا !!! شکرت به خاطر همه کارات ..
 0 
 3 
لینک ثابت
امیر،،علی ؛؛یدونه باشه - alisalimi92
دلــم برای کسی تنــگ است
که آمــد…
نمــاند…
و رفـــت …..
و پــایــان داد به هــرچه داشتــــــم…
 0 
 4 
لینک ثابت
پـــ ـ ـ ـ ــآرســـا - parsa15
مغز انسان پرکارترین جای بدنه اون همه 24 ساعت روز و همه 365 روز سال رو کار میکنه
کار اون از لحظه تولد آغاز میشه و فقط زمانی متوقف میشه که...
ما وارد سالن امتحانات میشیم
 0 
 2 
لینک ثابت
امیر،،علی ؛؛یدونه باشه - alisalimi92
چقدر سخت است که ببینی غریبه ها بهتر از آن”یک نفر” احساست را میفهمند…
 0 
 2 
لینک ثابت
علی دنبال فرشته میگرده - fasrh
تنها حامی من در جهان...

با مجدد کردن حتی 1 ثانیه هم شده یاد اونو در وجود هرکسی زنده کنید
 0 
 0 
لینک ثابت
ارش - aaa1379
فامیل دور: اقای مجری بعضی یا اینقد قشنگ دروغ میگن ادم حیفش میاد باور نکنه
 0 
 4 
لینک ثابت
س پ ی د ه - sorati20
صــدایـــم کن…

گـوش دلــ ـــم مــدتـــ هــاسـتـــــ کَــر شــده اسـتــــــ

شـایــد صــدایــتــــ ؛

مــرهــمــی باشـــد بــر نــاشــنــوایــی ایــن دل.

صــدایـــ ـــم کـن...
 0 
 1 
لینک ثابت
ارش - aaa1379
اگه عاشقمی بنویس ( A)
اگه از من شاکی ای بنویس (sh )
اگه خیلی از من ناراحتی و قاطی کردی بزن (gh)
اگه دوسم داری (D )
اگه متنفری بزار (M)
اینو رو صفحت بزار ببین چند نفرعاشقت هستن چند نفر شاکی وچند نفر قاطی وچند نفر دوست دارن.. ...!
 0 
 3 
لینک ثابت
امیر،،علی ؛؛یدونه باشه - alisalimi92
مردی و نامردی، جنسیت سرش نمی شود
معرفت که نداشته باشی ، نامردی..
 0 
 0 
لینک ثابت
مُهَنـ ـدِس اَصـ ـغَـ ـر کـ ـانفیـ ــدَنتــ ــــ - asghar_moghaddam
به قصد پــــــــــــــــرواز ،

تجـــــــــــــــــــربه کردم

سقـــــــــــــــــــوط را .. !
 0 
 2 
لینک ثابت
فا طـــــــــــــّّ ـ ّّ ــــــــــم م م م - FATEM999
جلوى بعضى ازخاطره هابایدنوشت،
آهسته به یادآورده شود،
خطرریزش اشک…
 0 
 4 
لینک ثابت
علی دنبال فرشته میگرده - fasrh
ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﺧﻮﺑﯽ؟
ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺩﯾﺪﻧﻢ ... ﻋﺸﻘﻢ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺎﯼ
ﺩﯾﺪﻧﻢ ﺑﺎﺷﻪ ؟؟
ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺧﯿﺴﻪ . ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟
ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮔﺮﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ .. ﻋﺸﻘﻢ ﻧﮑﻨﻪ
ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ ؟؟ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻣﻨﻢ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ
ﺷﺪﻩ .. ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﻪ .. ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ
ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﯽ ﻣﺮﺍﻣﯽ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﺭﯼ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪﻣﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﺯﻧﮓ
ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ ..
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﻗﺸﻨﮕﻪ ؟
 0 
 0 
لینک ثابت
امیر،،علی ؛؛یدونه باشه - alisalimi92
خدایا دلم گرفته ، میان این همه آرزوها ، دلتنگ ترین بنده ات را دریاب
 0 
 1 
لینک ثابت
آقایــــــــــ خاصــــــــــ - mohsen88
مـــــ ــیتونم " لَــ ـش "باشـ ـم

با " هَــــ ــــمـہ "باشَـ ــم

( ولـ ـے... ) ترجــ ــیح مــ ــیـכم :

مغـ ـرور باشـ ـم و با " یـ ـہ نــ ـفر " باشَـ ــم
 0 
 6 
لینک ثابت
ستاره - setare1234
دآشــتـــنــــت …
مـِـــثــل ِهـوایِ بـَــرفی ، صـُــبــحِ خــیـــلـــی زود

مـِـــثــل ِ نــَـم نــَـم ِ بـآرون جـــآده شـمــآل ،

مـِـــثــل ِ خـــوآب بــعــد از ظـهـــر …

مـِـــثــل ِ عـــشــق هــآی یــواشــکی ...

مـِـــثــل ِ دیــآلـــوگ هــآی فــیـلــم شــب یــلــدآ …

مـِـــثــل ِ بــرگــشـتــن آدمــی کــه ســـآل هـــا مــنـتـظــرش بــــودی...

آی مــــــیــــــــــچــــسـ ــــــــــــبــــــــه
 0 
 4 
لینک ثابت
عـــلـ پـُر اَز بُغَضَـــمٍ ـــ پـُر اَز گِــــــریِه ــی - ashegh99
همش همینه نرووووووو
.❤.....❤.....❤.....❤.....❤.....❤.
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦
0♥00000000000000♥0,*-:¦
_0♥000000000000♥0,*-:¦
___0♥00000000♥0,*-:¦
_____0♥000♥0,*-:¦
_______0♥0,*-:¦
_____0,*-:¦
____*-:¦_____0♥
 0 
 2 
لینک ثابت
کامـــــــــــران17 مخاطـــــــــــب خاصش خوشتیپای بازرگان - kamran17
از دلم میپرسم ایا تو رو میبینم دوباره
میپیچه صدات تو گوشم که با خنده میگی اره
خنده های تو فریب گریه های تو دروغ
تو چی بودی واسه من یه چراغ بی فروغ
 0 
 4 
لینک ثابت
صابر شیراز پاتوق - 0071100
دوستای گلم حتما بخونید خیلی باحاله
اﺳﺘﺎﺩ ﺻﺪﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺖ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺣﺘﯽ ، ﻣﻦ . . .
ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺖ ﮐﺎﺭﯼ ! :lol:
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯿﻢ ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ . . .
ﺗﺮﻡ ﺁﺧﺮﻡ ﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻡ نی ﺍﻭﻥ ﺣﺴﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺮﻡ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭﺱ :lol:
ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻫﺎﻡ ، ﺑﺴﺘﯽ ﭼﻄﻮﺭ ﭼﺸﺎﺗﻮ ؟
ﻫﯿﺲ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺒﺮ ﺻﺪﺍﺗﻮ !
ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺩﭘﺮﺳﻢ ! ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺣﺴﻢ !
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍﻡ ﺑﻪ ۴۰ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮسن

گویا استاد کم نیاورده و جواب آرمین رو داده !

ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ آﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ ، ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ نمر
 0 
 0 
لینک ثابت
داشـ ـ ــ ــ حـ ـﮧﮧﮧـ ـ ـیـنـ ـ ـ ـ - hoseinyousefi26845
           ♥♥♥اجــــیِ گــلـــم تــــولــدت مــبـــارک♥♥♥
             ♥♥ ایــشـــالـــا 43245345 ساله شی ♥♥
                 
http://www.friendfa.com/laleeeee
 3 
 5 
لینک ثابت
امیر،،علی ؛؛یدونه باشه - alisalimi92
جلوى بعضى ازخاطره هابایدنوشت،
آهسته به یادآورده شود،
خطرریزش اشک…
 0 
 2 
لینک ثابت
عـــلـ پـُر اَز بُغَضَـــمٍ ـــ پـُر اَز گِــــــریِه ــی - ashegh99
█ (¯`v´¯) █ .•´ ¸¸.•¨¯`•¸¸.• █ (¯`v´¯) █

لَعنتے نمیبینے בیگر هیچ شَبآهتے بهـ انسآטּ نـבآرم...

نمیبینے اَز اَشکهآیتـ خنـבه اَم میگیرَב...

بآ خود چهـ فکـــر کرבهــ ایے...

خیلے وَقتـ اَست בیگر هیچ قَلبے בر سینهـ نـבآرم...

█ (¯`v´¯) █ .•´ ¸¸.•¨¯`•¸¸.• █ (¯`v´¯) █
 0 
 1 
لینک ثابت
ارش - aaa1379
اهنگ وبم هس
http://upir.ir/931/mnbv-4-.mp3
قشنگه عایا؟
 1 
 3 
لینک ثابت
امیر،،علی ؛؛یدونه باشه - alisalimi92
اگر تمام دنیا را نردبان کنی،
دستت به سقف دلتنگی من نمیرسد…
 0 
 1 
لینک ثابت

با اضافه کردن لوگوی در زیر مطالب وبلاگ و یا وبسایتتان به بازدید کنندگان این امکان را می دهید که مطالب شما را در فرندفا اضافه نمایید و شما را دنبال کنند. دریافت کد