فـــ ـــ ـــرانهـ - farane85
شیر برای اثبات قدرتش،

نیاز به جنگیدن با هر شغال و کفتاری رو ندارد

همان نگاهش کافیست..
 0 
 0 
لینک ثابت
فـــ ـــ ـــرانهـ - farane85
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ بعضی ﺍﻓﺮﺍﺩ هم آنقدر خوبند ،که درنبودشان دل که هیچ ، دنیا هم تنگ میشود...

دکتر شریعتی خطاب به من
 0 
 1 
لینک ثابت
فـــ ـــ ـــرانهـ - farane85
 0 
 0 
لینک ثابت
صدف - sadaf333
خـدایا من ایمان دارم

ایمان دارم که هر که دلش هوایے تو شود..

تو هوایش را دارے...
 0 
 1 
لینک ثابت
،؛،امـ ـــﮯر،؛، - im_alone
baaaziiiia az daste mn narahatan!!!!!!!
chera .....
choon k mn b harfeeeshoooon gooooosh nadam o raftam ba kosar!!!!
are mn ba koooosar faghat ba esrare chanta az doooostan
ama in baziiiiiia vasam mooohem taran valiii dg nmiiikham basham are kosar khanoooom sharmande!!!!!
ama shiiiriiiin in rasmesh nbooooood bashe mn ba ghat zadanetoooon moshkeli nadarm raha u ham ghat bezan dg esme manm nayariiiiiid
 0 
 0 
لینک ثابت
ـــــــــــــحــــــامـــــدــــــــــــــ - hameddddd
کسی نیس؟
 4 
 1 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
بای
 1 
 0 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــدایا ... بسه بسه بسه دیگه
 0 
 3 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
خیلی دردناکه


اینکه مرتب باید خودت رو به دیگری یادآوری کنی


تا فراموش نشی.....!
 0 
 4 
لینک ثابت
صدف - sadaf333
من دلممممممممم سربازی میخواد دلم میخواد برم اونجا بد بختی بکشم به به عوضش ادم میشم
 4 
 1 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
زنــدگـے ام بـسـتـہ بــہ تـــار مــویـــت . . .

ایــنــقــدر زنـدگـــے ام را

پـشـت گـــوش نـیـنـــداز . . .
 0 
 2 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
بیـــا “خــّر” هـــایـتــ را بگیـــر

دیگـــر تـــوانــ عبــور دادن آن هـــا را از پــُل نــدارمـ

وقتــی مــی دانـــمـ کــه در آخـــر مثــل همیشــه خــواهــی گفــتــ

“مـــا بــه درد هــم نمــی خــوریــمـ” . . .
 0 
 2 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
تو کیستی؟

هان؟

یادم آمد...

...

تو همانی که روزی با پاهایت آمدی

و نماندی و رفتی!!!

و من...

من همانم

که روزی با دلم آمدم و ماندم و ماندم
 0 
 2 
لینک ثابت
صدف - sadaf333
ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻢ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺸﺘﻢ ﺑﺎﺷﻦ
________________________
ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻢ 5000 ﺗﺎ ﻓﺮﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
________________________
ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺴﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ 4 ﺗﺎ
ﻻﯾﮏ ﺑﺨﻮﺭﻩ
________________________
ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻢ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 30 40 ﻧﻔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻫﺎﻡ
ﺩﻭﺱ ﺷﻦ ﻭ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﺯ ﺑﮕﻢ : ﻧـــــــــــــــــــــــﻪ
________________________
ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﯾﻌﻨﯽ:
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺴﺎﻡ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ 30 ﺗﺎ ﻻﯾﮏ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
________________________
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻧﺪﺍﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ
ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺗﻮﺷﻮﻥ ﻧﻴﺴﺖ
________________________
ﭘﺴﺮﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ
 0 
 1 
لینک ثابت
صدف - sadaf333
ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻢ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺸﺘﻢ ﺑﺎﺷﻦ
________________________
ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻢ 5000 ﺗﺎ ﻓﺮﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
________________________
ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺴﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ 4 ﺗﺎ
ﻻﯾﮏ ﺑﺨﻮﺭﻩ
________________________
ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻢ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 30 40 ﻧﻔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻫﺎﻡ
ﺩﻭﺱ ﺷﻦ ﻭ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﺯ ﺑﮕﻢ : ﻧـــــــــــــــــــــــﻪ
________________________
ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﯾﻌﻨﯽ:
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺴﺎﻡ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ 30 ﺗﺎ ﻻﯾﮏ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
________________________
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻧﺪﺍﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ
ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺗﻮﺷﻮﻥ ﻧﻴﺴﺖ
________________________
ﭘﺴﺮﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ
 0 
 1 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
دیگر تنهاییم را با کسی قسمت نخواهم کرد...

یک بار قسمت کردم چندین برابر شد!
 0 
 1 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
هوای مُردن

بیخ گوش من است

همانجایی که روزی

رد نفسهای تو بود
 0 
 1 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
هــرگــاه صـدای جـدیـدیــ سـلام مـی کنـد

تپــش قــلب مــی گیــرمـ!

مــن دیگــر کشـش خــدا حــافظــی نــدارمـ

مـــرا ببخـش

کــه جــوابــ ســلامــتــ را نــمی دهـــمـ!!...
 0 
 1 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
چـرا سـاکـت نـمـی شـوی؟

صـدای نـفـس هـایـت . . . در آغـوش ِ او

از ایـن راه ِ دور هـم آزارم مـی دهـد !!!

لــعــنــتــی . . . آرامـتـر نـفـس نـفـس بـزن !
 0 
 3 
لینک ثابت
ستاره زندگی ملودی احمد رضا - ss8888
مـوهـایـم ..
که یـکدسـت ..
هـمرنـگ ِ دنـدانـهـایـم شـد !
بـاز هـم ..
بـا عـشق ..
می نویـسم :
دوستـت دارم …
 2 
 2 
لینک ثابت
ســــــــــــــــــنـــاتـــور - r_m
خـدایا من ایمان دارم

ایمان دارم که هر که دلش هوایے تو شود..

تو هوایش را دارے...
 0 
 3 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
مـوهـایـم ..
که یـکدسـت ..
هـمرنـگ ِ دنـدانـهـایـم شـد !
بـاز هـم ..
بـا عـشق ..
می نویـسم :
دوستـت دارم …
 0 
 1 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
پسرکی از مادرش پرسید: مادر چرا گریه می‌کنی؟
مادر فرزندش را در آغوش گرفت و گفت: نمی‌دانم عزیزم، نمی‌دانم!
پسرک نزد پدرش رفت و گفت: چرا مامان همیشه گریه می‌کند؟ او چه می‌خواهد؟
پدرش تنها پاسخی که به ذهنش رسید این بود: همه‌ی زن‌ها گریه می‌کنند بی هیچ دلیلی!

پسرک از اینکه زن‌ها خیلی راحت به گریه می‌افتند، متعجب بود.
یک بار در خواب دید که دارد با خدا صحبت می‌کند؛ از خدا پرسید: خدایا چرا زن‌ها این همه گریه می‌کنند؟
خدا جواب داد: من زن ر
 0 
 1 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
خـدایا من ایمان دارم

ایمان دارم که هر که دلش هوایے تو شود..

تو هوایش را دارے...
 0 
 4 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
خدا تنها روزنه امیدی است که هیچگاه بسته نمیشود،

تنها کسی است که با ددهان بسته هم میتوان صدایش کرد

و با پای شکسته هم میتوان سراغش رفت

تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمیدارد و بیشتر میخرد

او تنها کسی است که وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود.

زندگیت سرشار از خداا
 0 
 2 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
وقتــــی مــی گویـــمـــ : برایـــمــ دعــا کــــن
یـــعنـــی کـــمـــ آورده امـــ . . .
یــعنــــی دیــگـــر کـــاری
از دستـــ خـــودمـــ
بــرای خـــودمـــ بـــر نــمــی آیــــد
 0 
 4 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
زندگی با همه تلخیاش یه درس خوب بهم داد اونم اینه که رفیق اونی نیست که باهاش خوشی ، رفیق اونیه که بدون اون داغونی !!!
 0 
 3 
لینک ثابت
علیرضا - A303
ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻢ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺸﺘﻢ ﺑﺎﺷﻦ
________________________
ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻢ 5000 ﺗﺎ ﻓﺮﻧﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
________________________
ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺴﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ 4 ﺗﺎ
ﻻﯾﮏ ﺑﺨﻮﺭﻩ
________________________
ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻢ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 30 40 ﻧﻔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻫﺎﻡ
ﺩﻭﺱ ﺷﻦ ﻭ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﺯ ﺑﮕﻢ : ﻧـــــــــــــــــــــــﻪ
________________________
ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﯾﻌﻨﯽ:
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺴﺎﻡ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ 30 ﺗﺎ ﻻﯾﮏ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
________________________
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻧﺪﺍﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﻫﺴﺘﻦ ﻭ
ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺗﻮﺷﻮﻥ ﻧﻴﺴﺖ
________________________
ﭘﺴﺮﺑﻮﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ
 0 
 4 
لینک ثابت
ali - aliazar110
shoma midunid chera?
 0 
 0 
لینک ثابت
مهدی - sangesaboor
salam
 4 
 3 
لینک ثابت

با اضافه کردن لوگوی در زیر مطالب وبلاگ و یا وبسایتتان به بازدید کنندگان این امکان را می دهید که مطالب شما را در فرندفا اضافه نمایید و شما را دنبال کنند. دریافت کد